در حال بارگذاری
 • 3
  دنبال کننده
 • 2
  دنبال شونده
 • 1.8هزار
  بازدید

مرکز آموزش بازرگانی

مرکز آموزش بازرگانی از سال 1374 به عنوان بازوی آموزشی وزارت بازرگانی سابق و ذیل موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی شروع به فعالیت نموده است

نمایش اطلاعات کانال بستن اطلاعات کانال

مرکز آموزش بازرگانی از سال 1374 به عنوان بازوی آموزشی وزارت بازرگانی سابق و ذیل موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی شروع به فعالیت نموده است

 • 3
  دنبال کننده
 • 2
  دنبال شونده
 • 1.8هزار
  بازدید

همه ویدیو ها