7 دنبال‌ کننده
4.2 هزار بازدید ویدیو
0 بازدید 2 روز پیش

برای جلوگیری از ایجاد مزاحمت و عبور صدا به اتاق های کنار هم، زیر هم یا بالای یکدیگر، ساختمان باید از انتقال صدا به نحوی استاندارد جلوگیری کند. برای این کار لزوماً نباید یک تخته یا دیوار بتنی عظیم استفاده کرد. عایق صوتی به توانایی کلی یک عنصر ساختمان یا سازه ساختمان برای کاهش انتقال صدا از طریق آن مربوط می شود. ممکن است بدین منظور از دو نوع عایق صوتی استفاده کرد. رایج ترین عایق ها در برابر صدا، هوا و عایق صوتی ضربه ای است.

دیگر ویدیوها

0 بازدید 2 روز پیش
2 بازدید 1 هفته پیش
49 بازدید 2 ماه پیش
8 بازدید 2 ماه پیش
10 بازدید 3 ماه پیش
4 بازدید 3 ماه پیش
3 بازدید 3 ماه پیش
27 بازدید 4 ماه پیش
16 بازدید 4 ماه پیش
29 بازدید 4 ماه پیش
13 بازدید 4 ماه پیش
9 بازدید 5 ماه پیش
33 بازدید 5 ماه پیش
13 بازدید 5 ماه پیش
13 بازدید 5 ماه پیش
75 بازدید 5 ماه پیش
41 بازدید 5 ماه پیش
81 بازدید 6 ماه پیش
4 بازدید 6 ماه پیش
829 بازدید 6 ماه پیش
85 بازدید 7 ماه پیش
50 بازدید 7 ماه پیش
16 بازدید 8 ماه پیش
7 بازدید 9 ماه پیش
4 بازدید 9 ماه پیش
32 بازدید 10 ماه پیش
22 بازدید 10 ماه پیش
15 بازدید 11 ماه پیش
12 بازدید 11 ماه پیش
81 بازدید 1 سال پیش
39 بازدید 1 سال پیش
421 بازدید 1 سال پیش
41 بازدید 1 سال پیش
217 بازدید 1 سال پیش
نمایش بیشتر