7 دنبال‌ کننده
33 هزار بازدید ویدیو
144 بازدید 1 سال پیش

در روند اجرای ضربه در مسابقات توکگی (تکنیک های ویژه) و ویریوک (شکستن قدرتی) تکوان ـ دو ITF اگر ترتیب اجرا در فرصت 30 ثانیه ای به درستی رعایت نشود ، اجرا حتی با وجود موفق بودن مردود (پرچم قرمز) اعلام خواهد شد!

دیگر ویدیوها

3.5 هزار بازدید 4 سال پیش
1.6 هزار بازدید 5 سال پیش
1.4 هزار بازدید 5 سال پیش
2.6 هزار بازدید 5 سال پیش
7.9 هزار بازدید 5 سال پیش