4.2 هزار دنبال‌ کننده
663 هزار بازدید ویدیو

ایثار ایز لایو :)

[![Insta]](https://www.instagram.com/inferno._.gamer) |   | [![Donate]](https://sibmo.ir/isar_abd) :--: | :--: | :--: | :--: | :--:   | [![Logo]](https://www.aparat.com/ISAR_ABD) |   [![Telegram]](https://t.me/infernogamer) |   | [![Discord]](https://discord.gg/2FmyZDC)   | ![A] |   ![About] |   | ![Setup]   | ![A] |   [![Elmejor]](https://www.instagram.com/elmejor_design) <——— Designed by |   | [![Jojo]](https://www.instagram.com/jojoooopro) <——— Coded by [Logo]: http://s10.picofile.com/file/8395767950/ISAR_LOGO_Copy.png [Insta]: http://s10.picofile.com/file/8395762584/isar_instagram.png [Donate]: http://s11.picofile.com/file/8395762518/isar_donate.png [Telegram]: http://s10.picofile.com/file/8395762734/telegram_isar.png [Discord]: http://s10.picofile.com/file/8395762492/isar_discord.png [About]: http://s11.picofile.com/file/8395773300/isar_about_me_.png [Setup]: http://s10.picofile.com/file/8395771876/isar_stream_setup_2_.png [A]: http://s10.picofile.com/file/8395766950/Untitled.png [Elmejor]: http://s11.picofile.com/file/8395776634/image123.png [Jojo]: http://s11.picofile.com/file/8395775892/8f66ddc87cae15cd2.png [B]: http://s11.picofile.com/file/8395776884/Untitled24.png

نمایش بیشتر