15 دنبال‌ کننده
14.7 هزار بازدید ویدیو
127 بازدید 6 ماه پیش

این وبینار آموزشی با عنوان عقل زنانه ( رویکردی برای خروج از بحران های زیست محیطی، اجتماعی و اقتصادی) توسط آقای محمد حسن امامی، رئیس انجمن مدیریت سبز ایران و به مدت 20 دقیقه ارایه شده است.

دیگر ویدیوها

1.2 هزار بازدید 3 سال پیش
505 بازدید 5 سال پیش
222 بازدید 5 سال پیش
307 بازدید 5 سال پیش
617 بازدید 5 سال پیش
695 بازدید 5 سال پیش
341 بازدید 5 سال پیش
577 بازدید 5 سال پیش
442 بازدید 5 سال پیش
991 بازدید 5 سال پیش
375 بازدید 5 سال پیش
381 بازدید 5 سال پیش
579 بازدید 5 سال پیش
1.5 هزار بازدید 5 سال پیش
395 بازدید 5 سال پیش
420 بازدید 5 سال پیش
نمایش بیشتر