تنظیمات کلی در VMware Workstation

239 بازدید ۳ ماه پیش

در این ویدیو شما با تنظیماتpreference در VMware Workstation به صورت کامل اشنا خواهید شد.

دیگر ویدیوها

تنظیمات کلی در VMware Workstation

239 بازدید ۳ ماه پیش

مجازی سازی چیست

66 بازدید ۳ ماه پیش

تجهیزات شبکه(بخش دوم)

51 بازدید ۳ ماه پیش

نسل بعدی کمک فنر ها

477 بازدید ۳ ماه پیش

تجهیزات شبکه

76 بازدید ۳ ماه پیش

معماری TCP/IP

58 بازدید ۳ ماه پیش

مدل مرجع OSI

74 بازدید ۳ ماه پیش

Read only domain controller

94 بازدید ۳ ماه پیش

گروه ها در Active Directory

116 بازدید ۳ ماه پیش

Active Directory چیست

125 بازدید ۳ ماه پیش

مباحث تکمیلی در DNS Server

97 بازدید ۳ ماه پیش

معرفی DNS Server

207 بازدید ۳ ماه پیش

نصب و راه اندازی DNS Server

264 بازدید ۳ ماه پیش
نمایش بیشتر