49 دنبال‌ کننده
11.9 هزار بازدید ویدیو

هوش تجاری و تحلیل داده ها در EXCEL 2013

1.3 هزار بازدید 5 سال پیش

هوش تجاری (Business Intelligence )، بعنوان مجموعه ای از زیرساختارها، ابزارها، نرم افزارها و تکنولوژی ها برای گردآوری، ذخیره سازی، تحلیل و دسترسی به داده ها به منظور کمک به مدیران و کاربران سازمانی در بهبود تصمیمات و عملکرد، تعریف می شود. سیستم های هوش تجاری با تحلیل داده های موجود در سازمان و با استفاده از گزارشات تهیه شده به شکل نمودارها، جداول، گِیج ها، KPIها و ...، نقش بسیار مهمی در مدیریت ...