وبینار بین‌المللی «اسپرانتو، دریچه‌ای به گردشگری یکپارچه»

0 | 0 بازدید کل
اشتراک گذاری

دانشگاه تهران ، با هم‌کاری «سازمان جهانی اسپرانتو» (دارای روابط رسمی با سازمان ملل متحد و یونسکو) و در چارچوب «همایش بین‌المللی ارتباطات بین‌فرهنگی» (IKIKO) برگزار می‌کند: وبینار بین‌المللی «اسپرانتو، دریچه‌ای به گردشگری یکپارچه»