وبینار معرفی زبان اسپرانتو

0 | 0
اشتراک گذاری

وبینار رایگان معرفی زبان جدید، آسان و بین المللی اِسپِرانتو (همراه با پرسش و پاسخ) در این وبینار، برنامه آموزشی دوره مقدماتی نیز معرفی خواهد شد.