8 دنبال‌ کننده
7.5 هزار بازدید ویدیو
453 بازدید 5 سال پیش

توجه ویژه به بخش کشاورزی و اشتغال در این حوزه

دیگر ویدیوها

279 بازدید 5 سال پیش
331 بازدید 5 سال پیش
132 بازدید 5 سال پیش
277 بازدید 5 سال پیش
526 بازدید 5 سال پیش
65 بازدید 5 سال پیش
140 بازدید 5 سال پیش
84 بازدید 5 سال پیش
147 بازدید 5 سال پیش
120 بازدید 5 سال پیش
84 بازدید 5 سال پیش
81 بازدید 5 سال پیش
95 بازدید 5 سال پیش
100 بازدید 5 سال پیش
83 بازدید 5 سال پیش
350 بازدید 5 سال پیش
104 بازدید 5 سال پیش
نمایش بیشتر