0 دنبال‌ کننده
176 بازدید ویدیو

رشتی دوزی

10 بازدید 3 روز پیش

روی خط های مستیقم که شکلهای گوناگون دارند کومه می دوزیم

ویدیویی برای نمایش وجود ندارد

دیگر ویدیوها

رشتی دوزی

10 بازدید 3 روز پیش

بریدن گلها

2 بازدید 3 روز پیش

برش زدن گلها

4 بازدید 4 روز پیش

طراحی گلها

1 بازدید 4 روز پیش

برش پارچه

7 بازدید 4 روز پیش

رشتی دوزی

26 بازدید 6 روز پیش

اموزشی

1 بازدید 6 روز پیش

امورشی

2 بازدید 6 روز پیش

دوخت پیچ

3 بازدید 6 روز پیش

برگشت رنجیره رشتی دوزی

20 بازدید 1 هفته پیش

رشتی دوزی

12 بازدید 1 هفته پیش

طراحی رشتی دوزی

11 بازدید 1 هفته پیش

دندان موشی باقلاب

19 بازدید 2 هفته پیش

دوخت زاویه وحاشیه

2 بازدید 4 هفته پیش

گره فرانسه وی وپامرغی

9 بازدید 4 هفته پیش

معرق دوزی

20 بازدید 4 هفته پیش
نمایش بیشتر