165 دنبال‌ کننده
32.5 هزار بازدید ویدیو
4.2 هزار بازدید 1 ماه پیش

آهنگ : بهنام صفوی خوانش: فریبا جلالی حسین پناهی میگه: توی یک جمع بی حوصله نشسته بودم طبق عادت همیشگی مجله را ورق زدم تا به جدول رسیدم خواندم سه عمودی یکی گفت بلند بگو گفتم یک کلمه سه حرفیه ازهمه چیز برتر است حاجی گفت: پول تازه عروس مجلس گفت: عشق شوهرش گفت: یار کودک دبستانی گفت: علم حاجی پشت سرهم گفت : پول، اگه نمیشه طلا، سکه گفتم: حاجی اینها نمیشه گفت: پس بنویس مال گفتم: بازم نمیشه گفت: جاه خسته شدم با تلخی گفتم: نه نمیشه مادر بزرگ گفت: مادرج

آخرین ویدیوها

دیگر ویدیوها

101 بازدید 4 هفته پیش
371 بازدید 1 ماه پیش
7 بازدید 1 ماه پیش
531 بازدید 1 ماه پیش
32 بازدید 1 ماه پیش
668 بازدید 1 ماه پیش
43 بازدید 1 ماه پیش
3.8 هزار بازدید 1 ماه پیش
52 بازدید 1 ماه پیش
49 بازدید 1 ماه پیش
20 بازدید 1 ماه پیش
29 بازدید 1 ماه پیش
4.2 هزار بازدید 1 ماه پیش
52 بازدید 1 ماه پیش
3.6 هزار بازدید 1 ماه پیش
63 بازدید 2 ماه پیش
49 بازدید 2 ماه پیش
55 بازدید 2 ماه پیش
65 بازدید 2 ماه پیش
274 بازدید 2 ماه پیش
227 بازدید 2 ماه پیش
59 بازدید 2 ماه پیش
236 بازدید 2 ماه پیش
123 بازدید 2 ماه پیش
91 بازدید 2 ماه پیش
نمایش بیشتر