3 دنبال‌ کننده
2.8 هزار بازدید ویدیو
415 بازدید 1 سال پیش

رهبر معظم انقلاب: بروید سراغ کارهای نشدنی تا بشود… تصمیم بگیرید بر برداشتن کارهای سنگین تا بردارید، خب، زحمت هایش چه؟ رنج هایش چه؟ محرومیت هایش چه؟ جوابش این است که: « و کفی بالله حسیبا » خدا را فراموش نکن. خدا حسابت را دارد. در میزان الهی رنج تو، محرومیت تو، کف نفس تو، حرصی که خورده ای، زحمتی که کشیده ایی، کاری که کرده ای، خون دلی که خوردی، دندانی که روی جگر گذاشتی؛ این ها هیچ وقت فراموش نمی شود. بروید…بروید… ۱۳۹۰/۰۷/۲۰

کلام امیر

415 بازدید 1 سال پیش

رهبر معظم انقلاب: بروید سراغ کارهای نشدنی تا بشود… تصمیم بگیرید بر برداشتن کارهای سنگین تا بردارید، خب، زحمت هایش چه؟ رنج هایش چه؟ محرومیت هایش چه؟ جوابش این است که: « و کفی بالله حسیبا » خدا را فراموش نکن. خدا حسابت را دارد. در میزان الهی رنج تو، محرومیت تو، کف نفس تو، حرصی که خورده ای، زحمتی که کشیده ایی، کاری که کرده ای، خون دلی که خوردی، دندانی که روی جگر گذاشتی؛ این ها هیچ وقت فراموش نمی شود. بروید…بروید… ۱۳۹۰/۰۷/۲۰

افق های پیش رو

159 بازدید 1 سال پیش

گزارش تصویری همایش فصلی شرکت ها و موسسات سازمان اقتصادی رضوی - 5 مهرماه 1398

نمایش بیشتر