137 دنبال‌ کننده
105 هزار بازدید ویدیو
1.1 هزار بازدید 3 سال پیش

یکی از گام های مهم در رسیدن به جامعه ی اسلامی، زدودن نهادهای الگوی معیشت غرب و جای گزین کردن آن ها با نهادهای الگوی معیشت اسلام است. مسیری که پیمودن آن جز با اقتصاد مقاومتی امکان پذیر نیست؛ همچنان که خداوند پیامبر صلوات الله علیه و یارانش را به مقاومت و ایستادگی امر می کند.

دیگر ویدیوها

1.1 هزار بازدید 3 سال پیش
4.4 هزار بازدید 3 سال پیش
141 بازدید 3 سال پیش
514 بازدید 3 سال پیش
4.5 هزار بازدید 3 سال پیش
745 بازدید 3 سال پیش
492 بازدید 3 سال پیش
2.1 هزار بازدید 4 سال پیش
13.9 هزار بازدید 4 سال پیش
2.2 هزار بازدید 4 سال پیش
1 هزار بازدید 4 سال پیش
268 بازدید 4 سال پیش
1.6 هزار بازدید 4 سال پیش
4.8 هزار بازدید 4 سال پیش
8.9 هزار بازدید 4 سال پیش
2.5 هزار بازدید 4 سال پیش
4.6 هزار بازدید 4 سال پیش
4.8 هزار بازدید 4 سال پیش
3.2 هزار بازدید 4 سال پیش
18.5 هزار بازدید 4 سال پیش
673 بازدید 4 سال پیش
242 بازدید 4 سال پیش
100 بازدید 4 سال پیش
228 بازدید 4 سال پیش
180 بازدید 4 سال پیش
379 بازدید 4 سال پیش
426 بازدید 4 سال پیش
371 بازدید 4 سال پیش
493 بازدید 4 سال پیش
نمایش بیشتر