62 دنبال‌ کننده
267.5 هزار بازدید ویدیو

Thing A Week #2 | "Crossbow Tech Tip"

67 بازدید 1 سال پیش

Thing A Week #3 | " Narrowing Blades"

50 بازدید 1 سال پیش

Thing A Week #5 | "Blooper"

47 بازدید 1 سال پیش

How To Guide on Selecting, Arrow Dize

350 بازدید 2 سال پیش

ده حرکت تقویتی با کش تمرین

97.1 هزار بازدید 3 سال پیش

بستن ناکینگ پوینت(Nocking Point)

2.2 هزار بازدید 3 سال پیش

بستن ناکینگ پوینت(Nocking Point)

1 هزار بازدید 3 سال پیش

بستن ناکینگ پوینت(Nocking Point)

1.1 هزار بازدید 3 سال پیش

طول کشش(Draw Length) در کمان ریکرو

1.2 هزار بازدید 3 سال پیش

طول کشش(Draw Length) در کمان کامپوند

1.5 هزار بازدید 3 سال پیش

تیرخواب (rest) در کمان های کامپوند

1.2 هزار بازدید 3 سال پیش

تیراندازی با کمان ریکرو

3.6 هزار بازدید 3 سال پیش

تیراندازی با کمان کامپوند

2.7 هزار بازدید 3 سال پیش

کشش عضلات پشت

634 بازدید 3 سال پیش

کشیدن زه(Draw)

821 بازدید 3 سال پیش

هدف گیری(Aiming) - فایل صوتی

817 بازدید 3 سال پیش
نمایش بیشتر