خورشیدگرفتگی حلقوی 1 تیر 99

0 | 0 بازدید کل
اشتراک گذاری

پخش زنده خورشیدگرفتگی جزئی اول تیرماه 99 از تلسکوپ اصلی بازتابی 14 اینچی سلسترون و ثانویه 8 اینچی مید رصدخانه بزرگ لارستان....شروع برنامه 8:48 صبح