1.4 هزار دنبال‌ کننده
325.9 هزار بازدید ویدیو
189.8 هزار بازدید 1 سال پیش

من این ویدئو اموزش ریاضی نهم فصل اول-بخش اول را برای شما گذاشتم تا در درس ریاضی موفقیت کسب کنید.

دیگر ویدیوها

4.7 هزار بازدید 1 ماه پیش
1.1 هزار بازدید 1 ماه پیش
1.6 هزار بازدید 1 ماه پیش
1.3 هزار بازدید 1 سال پیش
958 بازدید 1 سال پیش
1.3 هزار بازدید 1 سال پیش
2.5 هزار بازدید 1 سال پیش
1.1 هزار بازدید 1 سال پیش
672 بازدید 1 سال پیش
962 بازدید 1 سال پیش
706 بازدید 1 سال پیش
293 بازدید 1 سال پیش
666 بازدید 1 سال پیش
208 بازدید 1 سال پیش
1 هزار بازدید 1 سال پیش
567 بازدید 1 سال پیش
678 بازدید 1 سال پیش
642 بازدید 1 سال پیش
602 بازدید 1 سال پیش
956 بازدید 1 سال پیش
100.2 هزار بازدید 1 سال پیش
189.8 هزار بازدید 1 سال پیش
518 بازدید 1 سال پیش
448 بازدید 1 سال پیش
1.1 هزار بازدید 1 سال پیش
536 بازدید 1 سال پیش
72 بازدید 1 سال پیش
458 بازدید 1 سال پیش
81 بازدید 1 سال پیش
327 بازدید 1 سال پیش
422 بازدید 1 سال پیش
230 بازدید 1 سال پیش