25 دنبال‌ کننده
7.3 هزار بازدید ویدیو
2.3 هزار بازدید 4 سال پیش

تا حذف دولت 4 درصدی ها چند ساعت باقیست. ملت عزیز بپاخیزید و برای اجرای عدالت و سازندگی کشور به سید محرومان رای دهید. من، تو ، ما ، ایران را می سازیم

دیگر ویدیوها

2.3 هزار بازدید 4 سال پیش
180.5 هزار بازدید 1 سال پیش
337 بازدید 1 ماه پیش
67 بازدید 2 ماه پیش
4.7 هزار بازدید 1 ماه پیش
4.6 هزار بازدید 2 ماه پیش
2 هزار بازدید 1 ماه پیش
103 بازدید 1 ماه پیش
64 بازدید 1 ماه پیش
1.8 هزار بازدید 1 ماه پیش
2.2 هزار بازدید 1 ماه پیش
2.1 هزار بازدید 1 ماه پیش
44 بازدید 1 ماه پیش
2.8 هزار بازدید 1 ماه پیش
85 بازدید 1 ماه پیش
12 بازدید 1 ماه پیش
نمایش بیشتر