224 دنبال‌ کننده
343.2 هزار بازدید ویدیو
18.5 هزار بازدید 5 سال پیش

بالاترین ذکر، همین ذکری است که عرض می کنم: نیت بکند که اگر خدا به او صد سال عمر داد، یک دفعه عالماً عامداً مختاراً معصیت خدا را نکند. این بالاترین ذکر است. ذکر عملی است! اگر همه ما این ذکر را داشته باشیم، همه ما با فضل خدا اهل بهشتیم، اگر این ذکرمان دوام داشته باشد ...

دیگر ویدیوها

18.5 هزار بازدید 5 سال پیش
1.1 هزار بازدید 6 سال پیش
311 بازدید 6 سال پیش
2.5 هزار بازدید 6 سال پیش
582 بازدید 6 سال پیش
2.2 هزار بازدید 7 سال پیش
379 بازدید 6 سال پیش
250 بازدید 6 سال پیش
232 بازدید 6 سال پیش
8.1 هزار بازدید 7 سال پیش
1 هزار بازدید 7 سال پیش
2.9 هزار بازدید 7 سال پیش
1.4 هزار بازدید 7 سال پیش
1.2 هزار بازدید 7 سال پیش
430 بازدید 7 سال پیش
6.7 هزار بازدید 7 سال پیش
6.8 هزار بازدید 7 سال پیش
1.8 هزار بازدید 7 سال پیش
1.2 هزار بازدید 7 سال پیش
نمایش بیشتر