77 دنبال‌ کننده
13.5 هزار بازدید ویدیو
78 بازدید 4 ماه پیش

در این کلیپ در مورد سطح شیب دار و مزیت مکانیکی آن صحبت می شود.

دیگر ویدیوها

78 بازدید 4 ماه پیش
32 بازدید 5 ماه پیش
134 بازدید 5 ماه پیش
97 بازدید 5 ماه پیش
34 بازدید 5 ماه پیش
201 بازدید 5 ماه پیش
217 بازدید 5 ماه پیش
208 بازدید 5 ماه پیش
211 بازدید 5 ماه پیش
17 بازدید 5 ماه پیش
11 بازدید 5 ماه پیش
16 بازدید 6 ماه پیش
20 بازدید 6 ماه پیش
23 بازدید 6 ماه پیش
203 بازدید 6 ماه پیش
151 بازدید 6 ماه پیش
56 بازدید 6 ماه پیش
133 بازدید 6 ماه پیش
31 بازدید 6 ماه پیش
208 بازدید 6 ماه پیش
25 بازدید 7 ماه پیش
39 بازدید 7 ماه پیش
217 بازدید 7 ماه پیش
260 بازدید 7 ماه پیش
200 بازدید 7 ماه پیش
285 بازدید 7 ماه پیش
21 بازدید 7 ماه پیش
7 بازدید 7 ماه پیش
16 بازدید 7 ماه پیش
253 بازدید 7 ماه پیش
31 بازدید 7 ماه پیش
12 بازدید 7 ماه پیش
8 بازدید 7 ماه پیش
9 بازدید 7 ماه پیش
12 بازدید 7 ماه پیش
66 بازدید 7 ماه پیش
255 بازدید 7 ماه پیش
308 بازدید 7 ماه پیش
292 بازدید 7 ماه پیش
نمایش بیشتر