104 دنبال‌ کننده
12.2 هزار بازدید ویدیو
157 بازدید 1 ماه پیش

در این ویدیوروش اجرای سیم کشی مدار الکتریکی کلید دوپل وتبدیل آموزش داده می شود ،همچنین روش آماده سازی چاه ارت واهمیت سیم ارت در مدارهای سیم کشی وشیوه های بهینه سازی مصرف بیان می شود.

دیگر ویدیوها

157 بازدید 1 ماه پیش
175 بازدید 1 ماه پیش
212 بازدید 1 ماه پیش
213 بازدید 2 ماه پیش
56 بازدید 3 ماه پیش
639 بازدید 5 ماه پیش
19 بازدید 6 ماه پیش
3 بازدید 6 ماه پیش
10 بازدید 6 ماه پیش
2 بازدید 6 ماه پیش
4 بازدید 6 ماه پیش
113 بازدید 7 ماه پیش
285 بازدید 7 ماه پیش
11 بازدید 7 ماه پیش
92 بازدید 7 ماه پیش
527 بازدید 7 ماه پیش
نمایش بیشتر