12 دنبال‌ کننده
1.9 هزار بازدید ویدیو
32 بازدید 3 ماه پیش

توجه توجه . . تمام این مطالب تحقیقات و برداشت های من در این لحظه از زندگیست که شاید هم اشتباه باشد... . . تمام افراد ثروتمند دنیا حرف از ثروت واقعی می‌زنند. خب پس ثروت واقعی یعنی چی؟؟ ثروت واقعی یعنی نتیجه یک سبک زندگی جهانی... که این ثروت از نگرش ها ، باور ها و ذهنیت ثروتمند و قدرتمند ریشه میگیرد. یکی از بزرگترین سرمایه ها و ثروت هر فرد داشتن باور ها و افکار هایی است که باعث می‌شود انسان عملگرا شود. مهم ترین بخش ثروت ، ثروت درون انسان هاست و ارتعاش آن ثروت به دیگران است.

دیگر ویدیوها

10 بازدید 4 ماه پیش
33 بازدید 4 ماه پیش
56 بازدید 5 ماه پیش
36 بازدید 6 ماه پیش
89 بازدید 6 ماه پیش
33 بازدید 6 ماه پیش
28 بازدید 6 ماه پیش
18 بازدید 7 ماه پیش
37 بازدید 7 ماه پیش
30 بازدید 7 ماه پیش
89 بازدید 7 ماه پیش
31 بازدید 7 ماه پیش
173 بازدید 7 ماه پیش
35 بازدید 7 ماه پیش
23 بازدید 7 ماه پیش
62 بازدید 7 ماه پیش