در حال بارگذاری
 • 173
  دنبال کننده
 • 10
  دنبال شونده
 • 293.7هزار
  بازدید

DMF313.IR

AVR-ARDUINO-ARM-FPGA-PCB

نمایش اطلاعات کانال بستن اطلاعات کانال

AVR-ARDUINO-ARM-FPGA-PCB

 • 173
  دنبال کننده
 • 10
  دنبال شونده
 • 293.7هزار
  بازدید
Loading...

همه ویدیو ها

 • Fix cannot install Windows on dynamic disk

  49 بازدید

  این مشکل بیشتر تو نصب ویندوز رخ میده که میخوای ویندوزو تو درایوای دیگه نصب کنی ولی نمیشه یا میخوای درایو ها رو تعداد و اندازشونو تغییر بدی ولی نمیشه- این فیلم برا حل کردن این مشکل هستش - ولی خب قبل دیدن این فیلم - کل اطلاعاتتون رو یجا کپی کنید - چون یه دستور داره با نام clean که نمیدونم اطلاعاتو پاک میکنه یا چیز دیگه ای - خب من ریسک نکردم و کپی کردم - موفق باشید

 • آموزش کار با ماژول اثر انگشت r305 با arduino

  190 بازدید

  سلام - این فیلم تست پروژه های ماژول اثر انگشت R305 هستش - توضیحات کوچیکی هم تو فیلم دادم که فک نکنم تو مطلب داده باشم - نمیدونم شاید اونا رو هم تو مطلب گفتم - نمیدونم دقیقا -

 • How To Flash huawei y520-u22

  237 بازدید

  How To Flash huawei y520-u22 and fix stuck on logo repair huawei y520-u22 restart problem Download stock rom and sp flash tool http://goo.gl/MCliMa

 • Lesson 75 - Example 48: Clock Pulse

  48 بازدید

  This tutorial on Shift Registers and generating Clock Pulses accompanies the book Digital Design Using Digilent FPGA Boards - VHDL / Active-HDL Edition which contains over 75 examples that show you how to design digital circuits using VHDL, simulate them using the Aldec Active-HDL simulator, and synthesize the designs to a Xilinx FPGA. Visit www.lbebooks.com for more information or to purchase this inexpensive, informative, award winning book.

 • Lesson 73 - Example 46: Ring Counter

  40 بازدید

  This tutorial on Shift Registers and Ring Counters accompanies the book Digital Design Using Digilent FPGA Boards - VHDL / Active-HDL Edition which contains over 75 examples that show you how to design digital circuits using VHDL, simulate them using the Aldec Active-HDL simulator, and synthesize the designs to a Xilinx FPGA. Visit www.lbebooks.com for more information or to purchase this inexpensive, informative, award winning book.

 • Lesson 74 - Example 47: Debounce Pushbuttons

  24 بازدید

  This tutorial on Shift Registers and Debouncing Circuits accompanies the book Digital Design Using Digilent FPGA Boards - VHDL / Active-HDL Edition which contains over 75 examples that show you how to design digital circuits using VHDL, simulate them using the Aldec Active-HDL simulator, and synthesize the designs to a Xilinx FPGA. Visit www.lbebooks.com for more information or to purchase this inexpensive, informative, award winning book.

 • Lesson 76 - Counters

  25 بازدید

  This tutorial on Counters accompanies the book Digital Design Using Digilent FPGA Boards - VHDL / Active-HDL Edition which contains over 75 examples that show you how to design digital circuits using VHDL, simulate them using the Aldec Active-HDL simulator, and synthesize the designs to a Xilinx FPGA. Visit www.lbebooks.com for more information or to purchase this inexpensive, informative, award winning book.

 • Lesson 78 - Example 50: Modulo-5 Counter

  14 بازدید

  This tutorial on Counters accompanies the book Digital Design Using Digilent FPGA Boards - VHDL / Active-HDL Edition which contains over 75 examples that show you how to design digital circuits using VHDL, simulate them using the Aldec Active-HDL simulator, and synthesize the designs to a Xilinx FPGA. Visit www.lbebooks.com for more information or to purchase this inexpensive, informative, award winning book.

 • Lesson 82 - Pulse-width modulation PWM

  47 بازدید

  This tutorial on pulse width modulation / PWM accompanies the book Digital Design Using Digilent FPGA Boards - VHDL / Active-HDL Edition which contains over 75 examples that show you how to design digital circuits using VHDL, simulate them using the Aldec Active-HDL simulator, and synthesize the designs to a Xilinx FPGA. Visit www.lbebooks.com for more information or to purchase this inexpensive, informative, award winning book.

 • Lesson 83 - Example 54: PWM Motor

  35 بازدید

  This tutorial on pulse width modulation / PWM for controlling Motors accompanies the book Digital Design Using Digilent FPGA Boards - VHDL / Active-HDL Edition which contains over 75 examples that show you how to design digital circuits using VHDL, simulate them using the Aldec Active-HDL simulator, and synthesize the designs to a Xilinx FPGA. Visit www.lbebooks.com for more information or to purchase this inexpensive, informative, award winning book.

 • Lesson 85 - Example 56: Loading Switch Data into a Register

  16 بازدید

  This tutorial on Digital Design accompanies the book Digital Design Using Digilent FPGA Boards - VHDL / Active-HDL Edition which contains over 75 examples that show you how to design digital circuits using VHDL, simulate them using the Aldec Active-HDL simulator, and synthesize the designs to a Xilinx FPGA. Visit www.lbebooks.com for more information or to purchase this inexpensive, informative, award winning book.

 • Lesson 84 - Example 55: PWM Servo

  29 بازدید

  This tutorial on pulse width modulation / PWM for controlling Servos accompanies the book Digital Design Using Digilent FPGA Boards - VHDL / Active-HDL Edition which contains over 75 examples that show you how to design digital circuits using VHDL, simulate them using the Aldec Active-HDL simulator, and synthesize the designs to a Xilinx FPGA. Visit www.lbebooks.com for more information or to purchase this inexpensive, informative, award winning book.

 • Lesson 87 - Example 58: Scrolling the 7-segment Display

  18 بازدید

  This tutorial on Scrolling the 7-segment Display accompanies the book Digital Design Using Digilent FPGA Boards - VHDL / Active-HDL Edition which contains over 75 examples that show you how to design digital circuits using VHDL, simulate them using the Aldec Active-HDL simulator, and synthesize the designs to a Xilinx FPGA. Visit www.lbebooks.com for more information or to purchase this inexpensive, informative, award winning book.

 • Lesson 86 - Example 57: Shifting Data into a Shift Register

  18 بازدید

  This tutorial on Shifting Data into Shift Registers accompanies the book Digital Design Using Digilent FPGA Boards - VHDL / Active-HDL Edition which contains over 75 examples that show you how to design digital circuits using VHDL, simulate them using the Aldec Active-HDL simulator, and synthesize the designs to a Xilinx FPGA. Visit www.lbebooks.com for more information or to purchase this inexpensive, informative, award winning book.

 • Lesson 88 - Example 59: Fibonacci Sequence - Datapath

  22 بازدید

  This tutorial on generating the Fibonacci Sequence accompanies the book Digital Design Using Digilent FPGA Boards - VHDL / Active-HDL Edition which contains over 75 examples that show you how to design digital circuits using VHDL, simulate them using the Aldec Active-HDL simulator, and synthesize the designs to a Xilinx FPGA. Visit www.lbebooks.com for more information or to purchase this inexpensive, informative, award winning book.

 • Lesson 71 - Shift Registers

  20 بازدید

  This tutorial on Shift Registers accompanies the book Digital Design Using Digilent FPGA Boards - VHDL / Active-HDL Edition which contains over 75 examples that show you how to design digital circuits using VHDL, simulate them using the Aldec Active-HDL simulator, and synthesize the designs to a Xilinx FPGA. Visit www.lbebooks.com for more information or to purchase this inexpensive, informative, award winning book.

 • Lesson 72 - Example 45: Shift Register

  13 بازدید

  This tutorial on Shift Registers accompanies the book Digital Design Using Digilent FPGA Boards - VHDL / Active-HDL Edition which contains over 75 examples that show you how to design digital circuits using VHDL, simulate them using the Aldec Active-HDL simulator, and synthesize the designs to a Xilinx FPGA. Visit www.lbebooks.com for more information or to purchase this inexpensive, informative, award winning book.

 • Lesson 77 - Example 49: 3-Bit Counter

  17 بازدید

  This tutorial on Counters accompanies the book Digital Design Using Digilent FPGA Boards - VHDL / Active-HDL Edition which contains over 75 examples that show you how to design digital circuits using VHDL, simulate them using the Aldec Active-HDL simulator, and synthesize the designs to a Xilinx FPGA. Visit www.lbebooks.com for more information or to purchase this inexpensive, informative, award winning book.

 • Lesson 79 - Example 51: N-Bit Counter

  12 بازدید

  This tutorial on Counters accompanies the book Digital Design Using Digilent FPGA Boards - VHDL / Active-HDL Edition which contains over 75 examples that show you how to design digital circuits using VHDL, simulate them using the Aldec Active-HDL simulator, and synthesize the designs to a Xilinx FPGA. Visit www.lbebooks.com for more information or to purchase this inexpensive, informative, award winning book.

 • Lesson 81 - Example 53: Arbitrary Waveform

  17 بازدید

  This tutorial on Counters and generating Arbitrary Waveforms accompanies the book Digital Design Using Digilent FPGA Boards - VHDL / Active-HDL Edition which contains over 75 examples that show you how to design digital circuits using VHDL, simulate them using the Aldec Active-HDL simulator, and synthesize the designs to a Xilinx FPGA. Visit www.lbebooks.com for more information or to purchase this inexpensive, informative, award winning book.

 • Lesson 80 - Example 52: Clock Divider-Mod10k Counter

  32 بازدید

  This tutorial on Counters and Clock Dividers accompanies the book Digital Design Using Digilent FPGA Boards - VHDL / Active-HDL Edition which contains over 75 examples that show you how to design digital circuits using VHDL, simulate them using the Aldec Active-HDL simulator, and synthesize the designs to a Xilinx FPGA. Visit www.lbebooks.com for more information or to purchase this inexpensive, informative, award winning book.

 • Lesson 1 - Basic Logic Gates

  28 بازدید

  This tutorial on Basic Logic Gates accompanies the book Digital Design Using Digilent FPGA Boards - VHDL / Active-HDL Edition which contains over 75 examples that show you how to design digital circuits using VHDL, simulate them using the Aldec Active-HDL simulator, and synthesize the designs to a Xilinx FPGA. Visit www.lbebooks.com for more information or to purchase this inexpensive, informative, award winning book.

 • Lesson 3 - Multiple Input Gates in Verilog and VHDL

  25 بازدید

  This tutorial on Multiple Input Gates in Verilog and VHDL accompanies the book Digital Design Using Digilent FPGA Boards - VHDL / Active-HDL Edition which contains over 75 examples that show you how to design digital circuits using VHDL, simulate them using the Aldec Active-HDL simulator, and synthesize the designs to a Xilinx FPGA. Visit www.lbebooks.com for more information or to purchase this inexpensive, informative, award winning book.

 • Lesson 4 - VHDL Example 1: 2-Input Gates

  39 بازدید

  This tutorial on VHDL Example 1: 2-Input Gates accompanies the book Digital Design Using Digilent FPGA Boards - VHDL / Active-HDL Edition which contains over 75 examples that show you how to design digital circuits using VHDL, simulate them using the Aldec Active-HDL simulator, and synthesize the designs to a Xilinx FPGA. Visit www.lbebooks.com for more information or to purchase this inexpensive, informative, award winning book.

 • Lesson 11 - VHDL Example 3: Majority Circuit

  31 بازدید

  This tutorial on Majority Circuits accompanies the book Digital Design Using Digilent FPGA Boards - VHDL / Active-HDL Edition which contains over 75 examples that show you how to design digital circuits using VHDL, simulate them using the Aldec Active-HDL simulator, and synthesize the designs to a Xilinx FPGA. Visit www.lbebooks.com for more information or to purchase this inexpensive, informative, award winning book.

 • Lesson 12 - VHDL Example 4: 2-Bit Comparator

  34 بازدید

  This tutorial on 2-Bit Comparators accompanies the book Digital Design Using Digilent FPGA Boards - VHDL / Active-HDL Edition which contains over 75 examples that show you how to design digital circuits using VHDL, simulate them using the Aldec Active-HDL simulator, and synthesize the designs to a Xilinx FPGA. Visit www.lbebooks.com for more information or to purchase this inexpensive, informative, award winning book.

 • Lesson 13 - Implementing Gates

  25 بازدید

  This tutorial on Implementing Gates accompanies the book Digital Design Using Digilent FPGA Boards - VHDL / Active-HDL Edition which contains over 75 examples that show you how to design digital circuits using VHDL, simulate them using the Aldec Active-HDL simulator, and synthesize the designs to a Xilinx FPGA. Visit www.lbebooks.com for more information or to purchase this inexpensive, informative, award winning book.

 • Lesson 14 - PLDs and CPLDs

  20 بازدید

  This tutorial on Basic Logic Gates accompanies the book Digital Design Using Digilent FPGA Boards - VHDL / Active-HDL Edition which contains over 75 examples that show you how to design digital circuits using VHDL, simulate them using the Aldec Active-HDL simulator, and synthesize the designs to a Xilinx FPGA. Visit www.lbebooks.com for more information or to purchase this inexpensive, informative, award winning book.