145 دنبال‌ کننده
37.2 هزار بازدید ویدیو

علوم هفتم - فصل هشتم - قسمت سوم

26 بازدید 1 روز پیش

تدریس علوم هفتم - فصل هشتم - قسمت سوم

#قسمت چهارم ( پیوند اشتراکی )

علوم نهم - فصل دوم - قسمت چهارم ( پیوند اشتراکی )

211 بازدید 1 ماه پیش

تدریس علوم نهم - فصل دوم -قسمت چهارم ( پیوند اشتراکی )

#علوم هشتم و هفتم

محاسبه انرژی شیمیایی مواد غذایی

21 بازدید 1 ماه پیش

محاسبه انرژی شیمیایی مواد غذایی - علوم هشتم - فصل دوم - علوم هفتم - فصل هشتم

#علوم نهم - فصل اول (مواد و نقش آنها در زندگی)

علوم نهم - فصل اول - قسمت دوم ( مواد و نقش آنها در زندگی )

119 بازدید 2 ماه پیش

تدریس علوم نهم - فصل اول - قسمت دوم ( مواد و نقش آنها در زندگی )

نمایش بیشتر