ما هم با محدود کردن حق استفاده از اینترنت مخالف هستیم پیوستن به کارزار
73 دنبال‌ کننده
39.2 هزار بازدید ویدیو
14.6 هزار بازدید 11 ماه پیش

برای رسیدن به هدف خیلی تلاش می کنه

دیگر ویدیوها

595 بازدید 11 ماه پیش
14.6 هزار بازدید 11 ماه پیش
470 بازدید 11 ماه پیش
5.3 هزار بازدید 11 ماه پیش
195 بازدید 11 ماه پیش
949 بازدید 11 ماه پیش
492 بازدید 11 ماه پیش
5.6 هزار بازدید 11 ماه پیش
143 بازدید 11 ماه پیش
212 بازدید 11 ماه پیش
204 بازدید 11 ماه پیش
460 بازدید 11 ماه پیش
5 هزار بازدید 11 ماه پیش
327 بازدید 11 ماه پیش