15 دنبال‌ کننده
25.3 هزار بازدید ویدیو
90 بازدید 1 سال پیش

دوران بارداری دورانی پر فراز و نشیب و پر از چالش است که با وجود تمام سختی ها ، فکر کردن به آنچه که در انتظار پا گذاشتن به عرصه جهان هستی می باشد ، تمامی این چالش ها را شیرین خواهد کرد.

دیگر ویدیوها

114 بازدید 1 سال پیش
115 بازدید 1 سال پیش
90 بازدید 1 سال پیش
7.1 هزار بازدید 1 سال پیش
4.2 هزار بازدید 1 سال پیش
85 بازدید 1 سال پیش
337 بازدید 1 سال پیش
132 بازدید 1 سال پیش
111 بازدید 1 سال پیش
105 بازدید 1 سال پیش
231 بازدید 1 سال پیش
98 بازدید 1 سال پیش
47 بازدید 1 سال پیش
359 بازدید 1 سال پیش
84 بازدید 1 سال پیش
90 بازدید 1 سال پیش
368 بازدید 1 سال پیش
49 بازدید 1 سال پیش
257 بازدید 1 سال پیش
55 بازدید 1 سال پیش
415 بازدید 1 سال پیش
79 بازدید 1 سال پیش
163 بازدید 1 سال پیش
111 بازدید 1 سال پیش
1 هزار بازدید 1 سال پیش
79 بازدید 1 سال پیش
2.2 هزار بازدید 1 سال پیش
67 بازدید 1 سال پیش
3 هزار بازدید 1 سال پیش
68 بازدید 1 سال پیش
64 بازدید 1 سال پیش
640 بازدید 1 سال پیش
نمایش بیشتر