16 بازدید 9 ماه پیش

سخنرانی نماینده بسیج دانشجویی دانشگاه علم و فناوری (آقای امیر سعید صفرپور) در روز دانشجو و توضیح درمورد وبینار کوه یخ در زندگی دانشجویی و وعده شروع جاکاریاب ۳ مختص ورودی های ۹۹