176 دنبال‌ کننده
120.5 هزار بازدید ویدیو
9 هزار بازدید 3 سال پیش

قسمت چهارم آموزش همایون

آخرین ویدیوها

آموزش تار با مهران مهتدی

4.7 هزار بازدید 4 سال پیش

آموزش تار با مهران مهتدی

دیگر ویدیوها

9 هزار بازدید 3 سال پیش
6.3 هزار بازدید 3 سال پیش
5.8 هزار بازدید 3 سال پیش
2.8 هزار بازدید 3 سال پیش
3 هزار بازدید 4 سال پیش
1.3 هزار بازدید 4 سال پیش
1.7 هزار بازدید 4 سال پیش
3.5 هزار بازدید 4 سال پیش
2.3 هزار بازدید 4 سال پیش
4.9 هزار بازدید 4 سال پیش
4.8 هزار بازدید 4 سال پیش
3.4 هزار بازدید 4 سال پیش
4.7 هزار بازدید 4 سال پیش
4.7 هزار بازدید 4 سال پیش
5.8 هزار بازدید 4 سال پیش
3.5 هزار بازدید 4 سال پیش
4.6 هزار بازدید 5 سال پیش
5.3 هزار بازدید 5 سال پیش
3.2 هزار بازدید 5 سال پیش
3.8 هزار بازدید 5 سال پیش
2.5 هزار بازدید 5 سال پیش
3.1 هزار بازدید 5 سال پیش
3.9 هزار بازدید 5 سال پیش
5.5 هزار بازدید 5 سال پیش
5.7 هزار بازدید 5 سال پیش
1.6 هزار بازدید 5 سال پیش