24 دنبال‌ کننده
3.9 هزار بازدید ویدیو
188 بازدید 2 ماه پیش

منظومه شمسی به زبان انگلیسی و زیر نویس فارسی تهیه کننده : سمانه شفیعی از دبیرستان فرزانگان امین (تیز هوشان) خمینی شهر پژوهش سرای مهرگان خمینی شهر

آخرین ویدیوها

نانوفناوری

12 بازدید 2 ماه پیش

دیگر ویدیوها

20 بازدید 5 روز پیش
7 بازدید 5 روز پیش
34 بازدید 2 هفته پیش
21 بازدید 2 هفته پیش
5 بازدید 3 هفته پیش
3 بازدید 1 ماه پیش
5 بازدید 1 ماه پیش
9 بازدید 1 ماه پیش
16 بازدید 1 ماه پیش
16 بازدید 1 ماه پیش
41 بازدید 1 ماه پیش
47 بازدید 1 ماه پیش
23 بازدید 1 ماه پیش
3 بازدید 1 ماه پیش
42 بازدید 1 ماه پیش
20 بازدید 1 ماه پیش
118 بازدید 1 ماه پیش
55 بازدید 1 ماه پیش
65 بازدید 1 ماه پیش
8 بازدید 1 ماه پیش
22 بازدید 1 ماه پیش
46 بازدید 1 ماه پیش
109 بازدید 1 ماه پیش
15 بازدید 1 ماه پیش
32 بازدید 1 ماه پیش
نمایش بیشتر