در سوگ کبوتران - سخنرانی دکتر ناصر مهدوی

0 | 0 بازدید کل
اشتراک گذاری

مجموعه در سوگ کبوتران دهه اول محرم - هر روز ساعت 16 سخنران: دکتر ناصر مهدوی

محرم #دکتر ناصر مهدوی #مؤسسه مصباح دانش #مرکز تحقیق و توسعه مصباح دانش #مدرسه زندگی