39 دنبال‌ کننده
25.8 هزار بازدید ویدیو
240 بازدید 2 سال پیش

وبسایت آموزشی و پژوهشی حکمت کهن ---------- دوره های آموزشی عملی ، نظری و کاربردی ---------- آموزش نظری و عملی، عمومی و اختصاصی ، اشتراک گذاری دانسته ها و تجربیات درباره متافیزیک و علوم غریبه، علوم باطنی، فراروانشناسی، روانشناسی موفقیت و توسعه شخصی ، آموزه های قانون جذب. ********** وبسایت حکمت کهن https://metafn.ir

حکمت کهن

240 بازدید 2 سال پیش

وبسایت آموزشی و پژوهشی حکمت کهن ---------- دوره های آموزشی عملی ، نظری و کاربردی ---------- آموزش نظری و عملی، عمومی و اختصاصی ، اشتراک گذاری دانسته ها و تجربیات درباره متافیزیک و علوم غریبه، علوم باطنی، فراروانشناسی، روانشناسی موفقیت و توسعه شخصی ، آموزه های قانون جذب. ********** وبسایت حکمت کهن https://metafn.ir

اسرار خلقت کائنات

201 بازدید 2 سال پیش

الگوی بدست آمده از 8 سال گردش زمین و زهره بدور خورشید. نشانی از عظمت پروردگار دانا و توانا ، هدفمندی خلقت و کائنات. ---------- آموزش نظری ، عملی و کاربردی متافیزیک ، علوم باطنی و غریبه ، فراروانشناسی ، روانشناسی موفقیت و توسعه فردی ، آموزه های راز قانون جاذبه ---------- وبسایت حکمت کهن https://metafn.ir