3.2 هزار دنبال‌ کننده
4.5 میلیون بازدید ویدیو

آموزش مقدماتی ایزی تریدر

712.6 هزار بازدید 6 ماه پیش

آموزش مقدماتی ایزی تریدر موبایل

652 هزار بازدید 6 ماه پیش

ورود به بورس 7

71.2 هزار بازدید 8 ماه پیش

ورود به بورس 6

71.1 هزار بازدید 8 ماه پیش

ورود به بورس 5

70.5 هزار بازدید 8 ماه پیش

ورود به بورس 4

96.2 هزار بازدید 8 ماه پیش

ورود به بورس 3

82.8 هزار بازدید 8 ماه پیش

ورود به بورس2

125.6 هزار بازدید 9 ماه پیش

ورود به بورس 1

194.7 هزار بازدید 9 ماه پیش

پیش سفارش برای عرضه اولیه نوری

33.4 هزار بازدید 1 سال پیش

پرتفوی لحظه ای پیشرفته

121.6 هزار بازدید 1 سال پیش

ارسال سفارش خرید در آنلاین پلاس

146.1 هزار بازدید 2 سال پیش

30 ثانیه با ایزی : 8- ایزی فیلتر

64.1 هزار بازدید 2 سال پیش

ویرایش و حذف گروهی سفارش ها

5.2 هزار بازدید 3 سال پیش

آنلاین پلاس - امکانات نسخه جدید 2

3.6 هزار بازدید 3 سال پیش

آنلاین پلاس - امکانات نسخه جدید 1

10.4 هزار بازدید 3 سال پیش

قابلیت تب در آنلاین پلاس

5.2 هزار بازدید 3 سال پیش

فیلتر گذاری در آنلاین پلاس

6.5 هزار بازدید 3 سال پیش

آشنایی با نسخه جدید آنلاین پلاس

32.2 هزار بازدید 3 سال پیش

ابزارک پورتفوی و پورتفوی لحظه ای

14.8 هزار بازدید 4 سال پیش

ویژه های آنلاین پلاس

9.4 هزار بازدید 4 سال پیش
نمایش بیشتر