1.1 هزار دنبال‌ کننده
135.3 هزار بازدید ویدیو
2.4 هزار بازدید 1 ماه پیش

هلپرکه کوردستان

دیگر ویدیوها

611 بازدید 1 هفته پیش
570 بازدید 1 هفته پیش
727 بازدید 2 هفته پیش
1.5 هزار بازدید 2 هفته پیش
2.5 هزار بازدید 2 هفته پیش
1.3 هزار بازدید 2 هفته پیش
2.6 هزار بازدید 2 هفته پیش
3.1 هزار بازدید 3 هفته پیش
1.4 هزار بازدید 3 هفته پیش
1.1 هزار بازدید 3 هفته پیش
535 بازدید 3 هفته پیش
1.5 هزار بازدید 3 هفته پیش
2.7 هزار بازدید 4 هفته پیش
1.8 هزار بازدید 4 هفته پیش
1.8 هزار بازدید 4 هفته پیش
1.1 هزار بازدید 4 هفته پیش
1.5 هزار بازدید 4 هفته پیش
42 بازدید 4 هفته پیش
24 بازدید 4 هفته پیش
1.3 هزار بازدید 4 هفته پیش
نمایش بیشتر