21 دنبال‌ کننده
4 هزار بازدید ویدیو

جلسه اول درس ادبیات (مرور جناس و تشبیه) استاد نوروزی

7 بازدید 1 روز پیش

تدریس درس ادبیات و نگارش جلسه اول جناس و تشبیه استاد نوروزی دبیرستان دوره اول شجره طیبه تهران

ادبیات فارسی

جلسه اول درس ادبیات (مرور جناس و تشبیه) استاد نوروزی

7 بازدید 1 روز پیش

تدریس درس ادبیات و نگارش جلسه اول جناس و تشبیه استاد نوروزی دبیرستان دوره اول شجره طیبه تهران

نمایش بیشتر