43 دنبال‌ کننده
72 هزار بازدید ویدیو

فیلم آموزشی یادگیری ماشین

1.3 هزار بازدید 6 سال پیش

فیلم آموزشی یادگیری ماشین در مهندس سی بی تی www.MohandesCBT.ir

دیگر ویدیوها

فیلم آموزشی یادگیری ماشین

1.3 هزار بازدید 6 سال پیش

فیلم آموزشی جبر خطی

1.2 هزار بازدید 6 سال پیش

فیلم آموزشی گرانش و نسبیت عام 1

1.3 هزار بازدید 6 سال پیش

بهترین فیلم آموزش مدار منطقی

3.2 هزار بازدید 6 سال پیش

فیلم آموزشی ماشین های الکتریکی 2

1.2 هزار بازدید 6 سال پیش

فیلم آموزشی الکترونیک 2

1.1 هزار بازدید 6 سال پیش

فیلم آموزشی الکترونیک 1

3.8 هزار بازدید 6 سال پیش
نمایش بیشتر