273 دنبال‌ کننده
63.7 هزار بازدید ویدیو

آموزش بوکس و کیک بوکسینگ با محسن آهنی

1 بازدید 13 ساعت پیش

ویدئو های آموزشی بوکس و کیک بوکسینگ کامل را در یوتیوب ببینید با آیدی Mohsen Ahani و از طریق اینستاگرام با آیدی @mohsenahani

دیگر ویدیوها

دفاع کردن ضربات در بوکس

524 بازدید 2 هفته پیش

ترکیب ضربات بوکس

174 بازدید 2 هفته پیش

میت زدن سرعتی

93 بازدید 1 ماه پیش

آموزش بوکس و کیک بوکسینگ

1 هزار بازدید 1 ماه پیش

آموزش بوکس و کیک بوکسینگ

1.1 هزار بازدید 2 ماه پیش

آموزش بوکس و کیک بوکسینگ

261 بازدید 2 ماه پیش

آموزش بوکس و کیک بوکسینگ

780 بازدید 2 ماه پیش

آموزش دفاع شخصی

478 بازدید 2 ماه پیش

آموزش بوکس و کیک بوکسینگ

598 بازدید 2 ماه پیش

آموزش دفاع شخصی

184 بازدید 2 ماه پیش

آموزش بوکس و کیک بوکسینگ

672 بازدید 3 ماه پیش

آموزش دفاع شخصی

282 بازدید 3 ماه پیش

آموزش بوکس و کیک بوکسینگ

242 بازدید 3 ماه پیش

آموزش بوکس و کیک بوکسینگ

220 بازدید 3 ماه پیش

آموزش بوکس و کیک بوکسینگ

165 بازدید 3 ماه پیش

آموزش بوکس و کیک بوکسینگ

314 بازدید 3 ماه پیش

آموزش بوکس و کیک بوکسینگ

637 بازدید 3 ماه پیش

آموزش بوکس و کیک بوکسینگ

247 بازدید 3 ماه پیش

آموزش بوکس و کیک بوکسینگ

207 بازدید 3 ماه پیش

آموزش بوکس و کیک بوکسینگ

241 بازدید 3 ماه پیش

آموزش بوکس و کیک بوکسینگ

288 بازدید 3 ماه پیش

آموزش بوکس و کیک بوکسینگ

774 بازدید 3 ماه پیش

آموزش بوکس و کیک بوکسینگ

226 بازدید 4 ماه پیش

آموزش بوکس و کیک بوکسینگ

433 بازدید 4 ماه پیش

آموزش بوکس و کیک بوکسینگ

184 بازدید 4 ماه پیش

آموزش بوکس و کیک بوکسینگ

244 بازدید 4 ماه پیش

آموزش بوکس و کیک بوکسینگ

820 بازدید 4 ماه پیش

آموزش بوکس و کیک بوکسینگ

408 بازدید 4 ماه پیش
نمایش بیشتر