5 دنبال‌ کننده
19 بازدید ویدیو

جایگاه خدمات مهندسی در ساختمان سازی

5 بازدید 1 ماه پیش

امروزه در عرف ساختمان سازی، خدمات مهندسی عمدتا به تهیه نقشه و مهندس ناظر اجباری محدود شده است. این دیدگاه لطمه بزرگی به صنعت ساختمان سازی کشور و منافع بهره برداران و مالکین ساختمان ها زده است که با گسترش حضور مهندسین در انواع خدمات مهندسی ، شاهد ارتقای کیفیت در ساخت و نگهداری و حتی خرید مسکن خواهیم بود

آخرین ویدیوها

آپارتمان

جایگاه خدمات مهندسی در ساختمان سازی

5 بازدید 1 ماه پیش

امروزه در عرف ساختمان سازی، خدمات مهندسی عمدتا به تهیه نقشه و مهندس ناظر اجباری محدود شده است. این دیدگاه لطمه بزرگی به صنعت ساختمان سازی کشور و منافع بهره برداران و مالکین ساختمان ها زده است که با گسترش حضور مهندسین در انواع خدمات مهندسی ، شاهد ارتقای کیفیت در ساخت و نگهداری و حتی خرید مسکن خواهیم بود

اهمیت طراحی و محاسبات ساختمان

14 بازدید 3 ماه پیش

در این فیلم اهمیت محاسبات و طراحی ساختمان و قابلیت های مهندس محاسب و دستمزد مهندسین محاسب و تعرفه نظام مهندسی در مورد طراحی بررسی می شود