218 دنبال‌ کننده
373 هزار بازدید ویدیو
21 بازدید 6 ماه پیش

|| شما را مجبور به بیرون رفتن از خانه خود می‌کنند. شما سرمایه، شغل، صدا و قدرت‌تان را از دست می‌دهید. سرزمین‌تان را اشغال می‌کنند. فرزندان‌ و والدین‌تان را قتل‌عام می‌کنند؛ برادران و خواهران‌تان را قتل‌عام می‌کنند. موجودیت، آزادی و حقوق انسانی‌ شما انکار می‌شود و شما را تروریست می‌خوانند. شما بودید چه احساسی داشتید؟ || They force you out of YOUR HOME. you lose your power, your job, your money, your voice, your power. They occupy YOUR LAND. They kill your children, your parents, Your brothers and sisters.

نمایش بیشتر