136 بازدید 2 سال پیش

«محمدرضا گوهری»، «احسان عبدی پور» و «فرنوش صمدی» فیلمنامه های ارسالی به دبیرخانه سومین جشنواره ی فیلم کوتاه موج را انتخاب و داوری خواهند کرد. ◾️ ثبت نام در جشنواره: www.mowj.kish.ir