86 دنبال‌ کننده
2.2 هزار بازدید ویدیو
1.1 هزار بازدید 2 ماه پیش

ههمایون شجریان با من صنما دل دل دل دلُ دلُ دل دل یک دل دل یک یک دله کن-->۲ گر سر ننهم، گر سر ننهم، وانگه گله کن با من صنما دل دل دل دلُ دلُ دل دل یک دل دل یک یک دله کن ای مطرب دل زان نغمه خوش، این مغز مرا پر مشغله کن-->۲ ، سی پاره به کف، در چله شدی، سی پاره به کف، در چله شدی، سی پاره منم ترک چله کن، سی پاره منم ترک چله کن با من صنما دل یک دله کن گر سر ننهم وانگه گله کن-->۲ با من صنما دل دل دل دلُ دلُ دل دل یک دل دل یک یک دله کن گر سر ننهم، گر سر ننهم، وانگه گله کن با من صنما دل دل دل دلُ

آخرین ویدیوها

دیگر ویدیوها