45 دنبال‌ کننده
87.3 هزار بازدید ویدیو

گام های معنا دار یک دختر

5.7 هزار بازدید ۵ سال پیش

دیگر ویدیوها

گام های معنا دار یک دختر

5.7 هزار بازدید ۵ سال پیش

آی خانوما 2

1 هزار بازدید ۵ سال پیش

اسارت

175 بازدید ۵ سال پیش

آخوند انگلیسی

2.9 هزار بازدید ۵ سال پیش

تبلیغ جالب تخم مرغ

1.8 هزار بازدید ۵ سال پیش

سرباز اسکول-قول میدم بخندی

1.3 هزار بازدید ۵ سال پیش

قدرت خدا

1.6 هزار بازدید ۵ سال پیش

فرق آدم باهوش و خنگ

6.7 هزار بازدید ۵ سال پیش

کاری که فقط از ایرونیا برمیاد

4.4 هزار بازدید ۵ سال پیش

شوخی کردم-پوشش جوانان.ته خنده

2.2 هزار بازدید ۵ سال پیش

پنالتی-آخر خنده

4.4 هزار بازدید ۵ سال پیش

راز انقراض حیوانات

638 بازدید ۵ سال پیش

شکنجه بچه

7.5 هزار بازدید ۵ سال پیش

برچسب

315 بازدید ۵ سال پیش

لحظه انفجار بمب هیدروژنی

12.6 هزار بازدید ۵ سال پیش

الهام چرخنده چادری شد؟!

2.7 هزار بازدید ۵ سال پیش

60 سال دخالت

113 بازدید ۵ سال پیش

درو گندم توسط رهبری

516 بازدید ۵ سال پیش

عبدصالح-آخرین ذکر

264 بازدید ۵ سال پیش

ما اهل مبارزه ایم

174 بازدید ۵ سال پیش

معصومیت از دست رفته

2.4 هزار بازدید ۵ سال پیش

حقیقت انیشتین

1.2 هزار بازدید ۵ سال پیش

شجره نامه امام خمینی

1 هزار بازدید ۵ سال پیش

فرانسه-پاریس-نوفللوشاتو

379 بازدید ۵ سال پیش

ریزش ها و رویش ها

223 بازدید ۵ سال پیش

سرود خوانی در مقابل امام خمینی

1.8 هزار بازدید ۵ سال پیش

تجربه مذاکره

281 بازدید ۵ سال پیش

مذاکره با گرگ

502 بازدید ۵ سال پیش
نمایش بیشتر