48 دنبال‌ کننده
27.5 هزار بازدید ویدیو

جنگ عنکبوت شتری ومارغیرسمی-کدام یک پیروز خواهدشد؟-حتماببینید

97 بازدید 4 ساعت پیش

شمادراین ویدیوجدال عنکبوت شتری ونوعی مارغیرسمی راخواهیددید.درنظرداشته باشدکه هیچکدام ازاین دوشکارچی سمی نیستند.عنکبوت شتری باآرواره های قدرتمندخودطعمه اش راپاره پاره کرده وآن رازنده زنده می‌خورد.درطرف دیگراین مارغیرسمی برای کشتن شکارخودآن راآنقدرفشارمیدهدتاخفه شود.فکرمیکنیدکدام یک پیروز خواهدشد؟

دیگر ویدیوها

نمایش بیشتر