1 دنبال‌ کننده
13 بازدید ویدیو

معرفی نرم افزار مای پرسس-BPMS شرکت مای دیتا

13 بازدید 1 هفته پیش

با مای پروسس نیاز به خرید نرم افزارهای دیگر نیست، شما می توانید در کمترین زمان، گردشکار و فرمهای مورد نظر را طراحی و استفاده کنید. مای پروسس یک BPMS است و طبق استاندارد BPMN سازمان شما را مکانیزه می کند. مای پروسس از اطلاعاتی که در دیگر نرم افزارها دارید استفاده و نیازهای جدید را پیاده سازی می کند.