زندگینامه شهیدمطهری

1.5 هزار بازدید ۵ سال پیش

زندگینامه شهید مطهری

دیگر ویدیوها

زندگینامه شهیدمطهری

1.5 هزار بازدید ۵ سال پیش

ولادت تا شهادت5

255 بازدید ۵ سال پیش

ولادت تاشهادت4

108 بازدید ۵ سال پیش

ولادت تا شهادت3

95 بازدید ۵ سال پیش

ولادت تاشهادت2

103 بازدید ۵ سال پیش

ولادت تاشهادت1

78 بازدید ۵ سال پیش

ناخدا هوشنگ صمدی

5.9 هزار بازدید ۵ سال پیش

موقعیت خلیج فارس و اسکورت

417 بازدید ۵ سال پیش

مبارزه با دزدان دریایی قسمت دوم

1.2 هزار بازدید ۵ سال پیش

مبارزه با دزدان دریایی

2 هزار بازدید ۵ سال پیش

رزمایش محمد رسول الله (ص) 2

1.8 هزار بازدید ۵ سال پیش

رزمایش محمد رسول الله (ص)

2 هزار بازدید ۵ سال پیش

مأموریت ناو سبلان و خارک

2.5 هزار بازدید ۵ سال پیش

شلیک جدیدترین اژدر نیروی دریایی

1.7 هزار بازدید ۵ سال پیش

غواصان نیروی دریایی

1.3 هزار بازدید ۵ سال پیش

افتتاح ناوشکن ج. ا. ا دماوند 2

1.5 هزار بازدید ۵ سال پیش

تکاوران دفاع 34 روزه خرمشهر

1.9 هزار بازدید ۵ سال پیش

معرفی ادوات نیروی دریایی

2.8 هزار بازدید ۵ سال پیش

مین روبی

371 بازدید ۵ سال پیش

اهداف کاذب

157 بازدید ۵ سال پیش

عملیات مروارید قسمت دوم

1.6 هزار بازدید ۵ سال پیش

عملیات مروارید قمست اول

2.3 هزار بازدید ۵ سال پیش

اسکورت قسمت سوم

470 بازدید ۵ سال پیش

اسکورت قسمت دوم

464 بازدید ۵ سال پیش

اسکورت قسمت اول

287 بازدید ۵ سال پیش
نمایش بیشتر