6 دنبال‌ کننده
12.1 هزار بازدید ویدیو

مصاحبه آقای علیرضا سالکی مدیر عامل شرکت ابزارسازان درمانگر

220 بازدید 11 ماه پیش

«مصاحبه آقای علیرضا سالکی مدیر عامل شرکت ابزارسازان درمانگر» محوریت صحبت: ۱-نقش فناوری و استفاده از ماشین آلات مناسب برای پیشرفت و توسعه کارتون رو چطور میبینید ؟ ۲-آیا از مشاوره ها و خدمات شرکت نوایده اندیشان ماشین سازی حسینی (نیامش)استفاده داشتید ؟ ۳-چشم انداز شرکتتون رو در آینده چطور پیش بینی میکنید ؟

دیگر ویدیوها

Dr Hosseini shirazi Iran Kala 12

92 بازدید 11 ماه پیش

Dr Hosseini shirazi Iran Kala 16

100 بازدید 11 ماه پیش

Dr Hosseini shirazi Iran Kala 17

129 بازدید 11 ماه پیش

Dr Hosseini shirazi Iran Kala 25

223 بازدید 11 ماه پیش

Dr Hosseini shirazi Iran Kala 24

188 بازدید 11 ماه پیش

Dr Hosseini shirazi Iran Kala 23

131 بازدید 11 ماه پیش

Dr Hosseini shirazi Iran Kala 22

80 بازدید 11 ماه پیش

Dr Hosseini shirazi Iran Kala 21

98 بازدید 11 ماه پیش

Dr Hosseini shirazi Iran Kala 18

91 بازدید 11 ماه پیش

Dr Hosseini shirazi Iran Kala 20

108 بازدید 11 ماه پیش

Dr Hosseini shirazi Iran Kala 19

81 بازدید 11 ماه پیش

Dr Hosseini shirazi Iran Kala 15

83 بازدید 11 ماه پیش

Dr Hosseini shirazi Iran Kala 14

75 بازدید 11 ماه پیش

Dr Hosseini shirazi Iran Kala 13

93 بازدید 11 ماه پیش

Dr Hosseini shirazi Iran Kala 11

86 بازدید 11 ماه پیش

Dr Hosseini shirazi Iran Kala 10

110 بازدید 11 ماه پیش

Dr Hosseini shirazi Iran Kala 9

81 بازدید 11 ماه پیش

Dr Hosseini shirazi Iran Kala 8

84 بازدید 11 ماه پیش

Dr Hosseini shirazi Iran Kala 6

64 بازدید 11 ماه پیش

Dr Hosseini shirazi Iran Kala 7

68 بازدید 11 ماه پیش

Dr Hosseini shirazi Iran Kala 5

77 بازدید 11 ماه پیش

Dr Hosseini shirazi Iran Kala 4

109 بازدید 11 ماه پیش

Dr Hosseini shirazi Iran Kala 3

71 بازدید 11 ماه پیش

Dr Hosseini shirazi Iran Kala 2

68 بازدید 11 ماه پیش

Dr Hosseini shirazi Iran Kala 1

48 بازدید 11 ماه پیش

NIAMSH Ms Hadi Oskoei 19

49 بازدید 11 ماه پیش

NIAMSH Ms Hadi Oskoei 18

67 بازدید 11 ماه پیش

NIAMSH Ms Hadi Oskoei 17

27 بازدید 11 ماه پیش

NIAMSH Ms Hadi Oskoei 16

65 بازدید 11 ماه پیش

NIAMSH Ms Hadi Oskoei 15

80 بازدید 11 ماه پیش

NIAMSH Ms Hadi Oskoei 14

35 بازدید 11 ماه پیش

NIAMSH Ms Hadi Oskoei 13

30 بازدید 11 ماه پیش

NIAMSH Ms Hadi Oskoei 12

33 بازدید 11 ماه پیش

NIAMSH Ms Hadi Oskoei 11

45 بازدید 11 ماه پیش

NIAMSH Ms Hadi Oskoei 10

41 بازدید 11 ماه پیش
نمایش بیشتر