312 دنبال‌ کننده
125.2 هزار بازدید ویدیو

مهندسی متقاعدسازی - جلسه هشتم- آخرین جلسه

1.8 هزار بازدید 1 سال پیش

جلسات رایگان توسط دکتر سعیدی استاد بین المللی ان ال پی در لایو اینستاگرام به هموطنان عزیز تقدیم می شود. اینستاگرام: @SaeidiRobaat تلگرام @NLPlife وب سایت: www.NLPlife.ir

دیگر ویدیوها

مهندسی متقاعدسازی - جلسه پنجم

3 هزار بازدید 1 سال پیش

جلسه دوم- مدرسه آگاهی- آمادگی

1.2 هزار بازدید 1 سال پیش

مهندسی متقاعدسازی - جلسه چهارم

1.8 هزار بازدید 1 سال پیش

مهندسی متقاعدسازی - جلسه سوم

1.9 هزار بازدید 1 سال پیش

مهندسی متقاعدسازی - جلسه دوم

2.3 هزار بازدید 1 سال پیش

مهندسی متقاعدسازی - جلسه اول

3.1 هزار بازدید 1 سال پیش

همه چیز به خودت بستگی دارد @NLPLife

3.1 هزار بازدید 2 سال پیش

بدست بیار آنچه می خواهی @NLPLife

1.1 هزار بازدید 2 سال پیش

شکست ناپذیر بودن @NLPLife

1.4 هزار بازدید 2 سال پیش

جلسه سی و نهم- NLP New Code چیست؟

2 هزار بازدید 3 سال پیش
نمایش بیشتر