4 دنبال‌ کننده
224 بازدید ویدیو
34 بازدید 6 ماه پیش

کارگاه ارائه اثربخش به سرمایه‌گذار برای سومین رویداد ایده‌گاه: کسب و کارهای تولیدی در اسفند ماه 1399 بندرعباس | توسط: خانم دکتر کتایون سپهری

ایده گاه کسب و کارهای تولیدی

34 بازدید 6 ماه پیش

کارگاه ارائه اثربخش به سرمایه‌گذار برای سومین رویداد ایده‌گاه: کسب و کارهای تولیدی در اسفند ماه 1399 بندرعباس | توسط: خانم دکتر کتایون سپهری