معرفی دوره مدرسه تابستانه حقوق رسانه

19 بازدید 3 هفته پیش

آکادمی حقوقی نماداد به ارائه آموزش های آنلاین حقوق مدرن و تخصصی با استفاده از اساتید مجرب دانشگاهی می پردازد که یکی از این دوره های آموزشی دوره مدرسه تابستانه حقوق رسانه می باشد. منبع: تلویزیون اینترنتی و آکادمی حقوقی نماداد

دیگر ویدیوها

معرفي فيلم حقوقي 6

119 بازدید 4 ماه پیش

معرفي فيلم حقوقي 5

62 بازدید 4 ماه پیش

معرفي فيلم حقوقي 4

107 بازدید 4 ماه پیش

شورای امنیت سازمان ملل

17 بازدید 4 ماه پیش

منابع حقوق بين الملل

77 بازدید 4 ماه پیش

آشنايي با حقوق مهاجرين

51 بازدید 4 ماه پیش

آشنایی با داوری

23 بازدید 4 ماه پیش

مزاياي آموزش آنلاين

35 بازدید 4 ماه پیش

تاریخ حقوق (قسمت یازدهم)

43 بازدید 5 ماه پیش

تاریخ حقوق (قسمت دهم)

62 بازدید 5 ماه پیش

تاریخ حقوق (قسمت نهم)

49 بازدید 6 ماه پیش

تاریخ حقوق (قسمت هشتم)

37 بازدید 6 ماه پیش

تاریخ حقوق (قسمت هفتم)

45 بازدید 6 ماه پیش

تاریخ حقوق (قسمت ششم)

21 بازدید 6 ماه پیش

تاریخ حقوق (قسمت پنجم)

21 بازدید 6 ماه پیش

تاریخ حقوق (قسمت چهارم)

27 بازدید 6 ماه پیش

تاریخ حقوق (قسمت سوم)

63 بازدید 6 ماه پیش

تاریخ حقوق (قسمت دوم)

87 بازدید 6 ماه پیش

تاریخ حقوق (قسمت اول)

73 بازدید 6 ماه پیش

معرفی فیلم حقوقی 3

87 بازدید 7 ماه پیش

معرفی فیلم حقوقی 2

136 بازدید 7 ماه پیش

معرفی فیلم حقوقی 1

106 بازدید 7 ماه پیش

کیف دیپلماتیک

28 بازدید 7 ماه پیش

پیام های مسموم

65 بازدید 7 ماه پیش

تاریخ حقوق قسمت اول

91 بازدید 8 ماه پیش
نمایش بیشتر