2 دنبال‌ کننده
4.2 هزار بازدید ویدیو
100 بازدید 1 سال پیش

ارزیابی توانایی جذب آب نانو پوشش آبگریز در برابر فشار باد و باران توسط لوله رایلم با توجه به تست انجام شده مشاهده می شود سطح بدون پوشش در دقیقه اول آب را جذب و سطح نانو شده بعد از 45 دقیقه بدون هیچ جذب آبی...

دیگر ویدیوها

119 بازدید 1 سال پیش
146 بازدید 1 سال پیش
90 بازدید 2 سال پیش