در حال بارگذاری
 • 66
  دنبال کننده
 • 1
  دنبال شونده
 • 19.4هزار
  بازدید

آموزش زبان با نارسیس

کانال تلگرام نارسیس Narcisteam@ سایت نارسیس www.narcissoft.com وبلاگ نارسیس /www.narcissoft.com/blog

نمایش اطلاعات کانال بستن اطلاعات کانال

کانال تلگرام نارسیس Narcisteam@ سایت نارسیس www.narcissoft.com وبلاگ نارسیس /www.narcissoft.com/blog

 • 66
  دنبال کننده
 • 1
  دنبال شونده
 • 19.4هزار
  بازدید
Loading...

همه ویدیو ها

 • انگلیسی را ساده بیاموزیم 21

  770 بازدید

  ده اصطلاح برای موافقت کردن تیم نارسیس ویدئوهایی را برای تقویت هرچه بیشتر و بهتر مکالمات شما تهیه کرده است تا با مشاهده آن بتوانید راحت تر با یکدیگر گفتگو کنید. برای ویدیو ها و پست های آموزشی بیشتر عضو کانال نارسیس شوید. Narcisteam@

 • انگلیسی را ساده بیاموزیم 20

  1,927 بازدید

  انگلیسی را ساده بیاموزیم 10 اصطلاح برای نظر پرسیدن و نظر دادن : تیم نارسیس ویدئوهایی را برای تقویت هرچه بیشتر و بهتر مکالمات شما تهیه کرده است تا با مشاهده آن بتوانید راحت تر با یکدیگر گفتگو کنید. برای ویدیو ها و پست های آموزشی بیشتر عضو کانال نارسیس شوید. Narcisteam@

 • انگلیسی را ساده بیاموزیم 19

  775 بازدید

  10 اصطلاح برای اطلاعات گرفتن : این بار تیم نارسیس ویدئوهایی را برای تقویت هرچه بیشتر و بهتر مکالمات شما تهیه کرده است تا با مشاهده آن بتوانید راحت تر با یکدیگر گفتگو کنید. برای ویدیو ها و پست های آموزشی بیشتر عضو کانال نارسیس شوید. Narcisteam@

 • انگلیسی را ساده بیاموزیم 18

  1,017 بازدید

  انگلیسی را ساده بیاموزیم 6 اصطلاح برای صحبت راجع به آینده : این بار تیم نارسیس ویدئوهایی را برای تقویت هرچه بیشتر و بهتر مکالمات شما تهیه کرده است تا با مشاهده آن بتوانید راحت تر با یکدیگر گفتگو کنید. برای ویدیو ها و پست های آموزشی بیشتر عضو کانال نارسیس شوید. Narcisteam@

 • انگلیسی را ساده بیاموزیم 17

  252 بازدید

  5 اصطلاح برای پیشنهاد دادن و جواب دادن به پیشنهاد : این بار تیم نارسیس ویدئوهایی را برای تقویت هرچه بیشتر و بهتر مکالمات شما تهیه کرده است تا با مشاهده آن بتوانید راحت تر با یکدیگر گفتگو کنید. برای ویدیو ها و پست های آموزشی بیشتر عضو کانال نارسیس شوید. Narcisteam@

 • انگلیسی را ساده بیاموزیم 16

  968 بازدید

  انگلیسی را ساده بیاموزیم 15 ۰ 190 5 اصطلاح برای گفتن خبر های بد : این بار تیم نارسیس ویدئوهایی را برای تقویت هرچه بیشتر و بهتر مکالمات شما تهیه کرده است تا با مشاهده آن بتوانید راحت تر با یکدیگر گفتگو کنید. برای ویدیو ها و پست های آموزشی بیشتر عضو کانال نارسیس شوید. Narcisteam@

 • انگلیسی را ساده بیاموزیم 15

  781 بازدید

  انگلیسی را ساده بیاموزیم 15 5 اصطلاح برای گفتن خبر های خوب : این بار تیم نارسیس ویدئوهایی را برای تقویت هرچه بیشتر و بهتر مکالمات شما تهیه کرده است تا با مشاهده آن بتوانید راحت تر با یکدیگر گفتگو کنید. برای ویدیو ها و پست های آموزشی بیشتر عضو کانال نارسیس شوید. Narcisteam@

 • انگلیسی را ساده بیاموزیم 14

  1,025 بازدید

  انگلیسی را ساده بیاموزیم 5 روش گفتن " نظری ندارم " : این بار تیم نارسیس ویدئوهایی را برای تقویت هرچه بیشتر و بهتر مکالمات شما تهیه کرده است تا با مشاهده آن بتوانید راحت تر با یکدیگر گفتگو کنید. برای ویدیو ها و پست های آموزشی بیشتر عضو کانال نارسیس شوید. Narcisteam@

 • انگلیسی را ساده بیاموزیم 13

  311 بازدید

  5 روش گفتن " نمی دونم " : این بار تیم نارسیس ویدئوهایی را برای تقویت هرچه بیشتر و بهتر مکالمات شما تهیه کرده است تا با مشاهده آن بتوانید راحت تر با یکدیگر گفتگو کنید. برای ویدیو ها و پست های آموزشی بیشتر عضو کانال نارسیس شوید. Narcisteam@

 • انگلیسی را ساده بیاموزیم 12

  830 بازدید

  6 راه نشان دادن علاقه : این بار تیم نارسیس ویدئوهایی را برای تقویت هرچه بیشتر و بهتر مکالمات شما تهیه کرده است تا با مشاهده آن بتوانید راحت تر با یکدیگر گفتگو کنید. برای ویدیو ها و پست های آموزشی بیشتر عضو کانال نارسیس شوید. Narcisteam@

 • انگلیسی را ساده بیاموزیم 11

  414 بازدید

  6 راه نشان دادن علاقه : این بار تیم نارسیس ویدئوهایی را برای تقویت هرچه بیشتر و بهتر مکالمات شما تهیه کرده است تا با مشاهده آن بتوانید راحت تر با یکدیگر گفتگو کنید. برای ویدیو ها و پست های آموزشی بیشتر عضو کانال نارسیس شوید. Narcisteam@

 • انگلیسی را ساده بیاموزیم 10

  645 بازدید

  ۱۰روش برای مکالمه تلفنی : این بار تیم نارسیس ویدئوهایی را برای تقویت هرچه بیشتر و بهتر مکالمات شما تهیه کرده است تا با مشاهده آن بتوانید راحت تر با یکدیگر گفتگو کنید. برای ویدیو ها و پست های آموزشی بیشتر عضو کانال نارسیس شوید. Narcisteam@

 • یادگیری اصطلاحات از سریال محبوب f.r.i.e.n.d.s

  417 بازدید

  have /get a say in sth: حق نظر دادن ، تصمیم گرفتن

 • انگلیسی را ساده بیاموزیم 5

  384 بازدید

  ۱۰روش تشکر کردن : این بار تیم نارسیس ویدئوهایی را برای تقویت هرچه بیشتر و بهتر مکالمات شما تهیه کرده است تا با مشاهده آن بتوانید راحت تر با یکدیگر گفتگو کنید. برای ویدیو ها و پست های آموزشی بیشتر عضو کانال نارسیس شوید. Narcisteam@

 • انگلیسی را ساده بیاموزیم 9

  482 بازدید

  10روش برای معرفی کردن : این بار تیم نارسیس ویدئوهایی را برای تقویت هرچه بیشتر و بهتر مکالمات شما تهیه کرده است تا با مشاهده آن بتوانید راحت تر با یکدیگر گفتگو کنید. برای ویدیو ها و پست های آموزشی بیشتر عضو کانال نارسیس شوید. Narcisteam@

 • انگلیسی را ساده بیاموزیم 6

  289 بازدید

  10جواب به تشکر کردن : این بار تیم نارسیس ویدئوهایی را برای تقویت هرچه بیشتر و بهتر مکالمات شما تهیه کرده است تا با مشاهده آن بتوانید راحت تر با یکدیگر گفتگو کنید. برای ویدیو ها و پست های آموزشی بیشتر عضو کانال نارسیس شوید. Narcisteam@

 • یادگیری اصطلاحات از سریال محبوب f.r.i.e.n.d.s

  506 بازدید

  کسی را اصلا نشناختن : Not know someone from Adam (informal)

 • یادگیری اصطلاحات از سریال محبوب f.r.i.e.n.d.s

  484 بازدید

  stand sb up : کسی رو پیچوندن ، سر قرار نرفتن

 • انگلیسی را ساده بیاموزیم 8

  384 بازدید

  ۵ روش پاسخ دادن به عذر خواهی : این بار تیم نارسیس ویدئوهایی را برای تقویت هرچه بیشتر و بهتر مکالمات شما تهیه کرده است تا با مشاهده آن بتوانید راحت تر با یکدیگر گفتگو کنید. برای ویدیو ها و پست های آموزشی بیشتر عضو کانال نارسیس شوید. Narcisteam@

 • یادگیری اصطلاحات از سریال محبوب f.r.i.e.n.d.s

  634 بازدید

  Let somebody go: fire somebody, to force someone to leave their job. اخراج کردن

 • انگلیسی را ساده بیاموزیم 7

  544 بازدید

  5 اصطلاح برای معذرت خواهی : این بار تیم نارسیس ویدئوهایی را برای تقویت هرچه بیشتر و بهتر مکالمات شما تهیه کرده است تا با مشاهده آن بتوانید راحت تر با یکدیگر گفتگو کنید. برای ویدیو ها و پست های آموزشی بیشتر عضو کانال نارسیس شوید. Narcisteam@

 • انگلیسی را ساده بیاموزیم 3

  360 بازدید

  ۱۰راه احوالپرسی : این بار تیم نارسیس ویدئوهایی را برای تقویت هرچه بیشتر و بهتر مکالمات شما تهیه کرده است تا با مشاهده آن بتوانید راحت تر با یکدیگر گفتگو کنید. برای ویدیو ها و پست های آموزشی بیشتر عضو کانال نارسیس شوید. Narcisteam@

 • یادگیری اصطلاحات از سریال محبوب f.r.i.e.n.d.s

  3,238 بازدید

  یادگیری اصطلاحات از سریال محبوب f.r.i.e.n.d.s مجموعه سریال پرطرفدار و تماشایی friends را هم در کانال تلگرام نارسیس و هم این بار در کانال آپارتمون داریم. شما می توانید با تماشای آن، هم لذت برده و هم کلی چیز یاد بگیرید.

 • انگلیسی را ساده بیاموزیم 2

  700 بازدید

  10روش غیر رسمی برای گفتن بله و خیر : این بار تیم نارسیس ویدئوهایی را برای تقویت هرچه بیشتر و بهتر مکالمات شما تهیه کرده است تا با مشاهده آن بتوانید راحت تر با یکدیگر گفتگو کنید. برای ویدیو ها و پست های آموزشی بیشتر عضو کانال نارسیس شوید. Narcisteam@

 • آشنایی با سیستم یادگیری ماکزیم

  296 بازدید

  در این فیلم شما میتوانید با نرم افزارها ی ماکزیمم ما و سیستم یادگیری آن آشنا شوید. برای آشنایی کامل به صفحات محصولات یادگیری ماکزیمم مراجعه نمایید. www.narcissoft.com

 • انگلیسی را ساده بیاموزیم 1

  914 بازدید

  این بار تیم نارسیس ویدئوهایی را برای تقویت هرچه بیشتر و بهتر مکالمات شما تهیه کرده است تا با مشاهده آن بتوانید راحت تر با یکدیگر گفتگو کنید. برای ویدیو ها و پست های آموزشی بیشتر عضو کانال نارسیس شوید. Narcisteam@