136 دنبال‌ کننده
299 هزار بازدید ویدیو
4.9 هزار بازدید 6 سال پیش

برای مطالعه و دریافت رایگان گزارش کار آزمایش دانه بندی خاک به لینک های زیر مراجعه کنید: آزمایش دانه بندی خاک درشت دانه با الک: https://negahomran.com/?p=1512 آزمایش دانه بندی خاک ریز دانه (هیدرومتری): https://negahomran.com/?p=32602

آخرین ویدیوها

آزمایشگاه خاک

4.9 هزار بازدید 1 سال پیش

برای مطالعه و دریافت رایگان گزارش کار آزمایش دانه بندی خاک به لینک های زیر مراجعه کنید: آزمایش دانه بندی خاک درشت دانه با الک: https://negahomran.com/?p=1512 آزمایش دانه بندی خاک ریز دانه (هیدرومتری): https://negahomran.com/?p=32602

دیگر ویدیوها

919 بازدید 2 سال پیش
441 بازدید 2 سال پیش
368 بازدید 2 سال پیش
830 بازدید 2 سال پیش
455 بازدید 2 سال پیش
78 بازدید 2 سال پیش
1.7 هزار بازدید 2 سال پیش
6.1 هزار بازدید 2 سال پیش
1 هزار بازدید 2 سال پیش
1.6 هزار بازدید 2 سال پیش
1.5 هزار بازدید 2 سال پیش
1.2 هزار بازدید 2 سال پیش
1.2 هزار بازدید 3 سال پیش
414 بازدید 3 سال پیش
2.2 هزار بازدید 3 سال پیش
1.6 هزار بازدید 3 سال پیش
338 بازدید 3 سال پیش
1.8 هزار بازدید 3 سال پیش
11 هزار بازدید 4 سال پیش
1.3 هزار بازدید 4 سال پیش
2.2 هزار بازدید 4 سال پیش
3.4 هزار بازدید 4 سال پیش
4.3 هزار بازدید 4 سال پیش
6.2 هزار بازدید 4 سال پیش
1.9 هزار بازدید 4 سال پیش
1.9 هزار بازدید 5 سال پیش
7.7 هزار بازدید 5 سال پیش
نمایش بیشتر